Podpisywanie sprawozdania i dokumentów finansowych do KRS


Nasi specjaliści pomogą wysłaniu formie elektronicznej e-podpisy:

  • inwentaryzację (spis z natury, potwierdzenia sald i weryfikacja dokumentów),
  • wycenę aktywów i pasywów
  • utworzenie rezerw
  • ustalenie wyniku finansowego,
  • przygotowanie sprawozdania finansowego

Przygotowanie e-sprawozdania w określonym formacie XML