ADMINISTRACJA SERWERAMI

Administracja serwerami Windows, Linux
Wsparcie dla usług w chmurze
Administracja środowiskiem AD, udziały, skrypty logowania, polisy
Administracja pamięciami masowymi
Administracja środowiskiem wirtualnym (VMware, Hyper-V, Proxmox VE )
Administracja serwisami: DPM, WSUS, SCCM, Spice Works, Lync
Administracja środowiskiem terminalowym (Windows Terminal Server, RDP)
Administracja serwisów bazodanowych (MsSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL)
Administracja i wsparcie dla systemów mailowych (MsExchange, Lotus Notes, Postfix)
Administracja usługami (apache, php, mysql)
Administracja połączeniami Internetowymi i siecią WAN (routery, firewalle, VPN, TUNELOWANIE VPN)
Administracja siecią LAN (switche, VLANy)
Prowadzenie dokumentacji, procedur, opisu środowiska
Wykonanie i weryfikacja rutyn
Monitoring pracy serwera, testy wydajnosciowe
Administracja: dns server/BIND
Instalacja, konfiguracja programów typu MS Office/ OPEN Office i aplikacji użytkownika
Tworzenie skryptów bash do efektywniejszej administracji i monitoringu serwera Windows | Linux
Zarządzanie backupem, sprawdzanie poprawności backupu zgodnie z procedurami, procedury recovery
Częstotliwość wykonywanych archiwizacji „co noc”: apache, php, baz danych MySql
Ewidencja sprzętu i oprogramowania
Archiwizacja bazy danych i plików
Wdrożenie i monitorowanie sieci UTM firewall

Oferujemy pełna obsługę IT łączenie zabezpieczeniem danych poprzez szyfrowanie dysków na laptopach czy telefonach typu smartfon.

Powyżej znajdują się przykładowe (wybiórcze usługi) maja one tylko cel poglądowych zagadnień IT.